【Download 】™ Icecream PDF Split Merge Pro 4.0.3 Full Crack Mới Nhất 2021

Icecream PDF Split Merge Pro 4.0.3 Full Crack + Tải xuống khóa nối tiếp [2021]

IceCream PDF Split Merge Pro Full Crack là một chương trình nhỏ cho phép bạn quản lý các tệp PDF nhiều trang bằng cách chia chúng thành nhiều tài liệu nhỏ hơn. Ngoài ra, nhiều tệp PDF có thể được hợp nhất và một tệp có thể được tạo với cùng số trang như các tài liệu đã tạo.

Dễ dàng chia nhỏ và hợp nhất các tài liệu PDF với Icecream PDF Split Merge Crack . Bạn có thể chia tệp PDF thành các tệp một trang, chia thành các nhóm trang và thậm chí xóa một số trang bằng cách sử dụng bất kỳ chế độ phân chia nào của chương trình. Bạn cũng có thể dễ dàng hợp nhất các tệp PDF thành một tài liệu. Làm việc với các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu và đặt quyền đối với tệp của bạn. IIcecream PDF Split & Merge Pro Full Version – Đây là một ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn chia nhỏ hoặc hợp nhất các tệp PDF một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn có thể muốn tải xuống phiên bản mới nhất của File Viewer Plus Crack

Chương trình cung cấp các tùy chọn khác nhau cho khu vực PDF: chia trang cho một tệp PDF, xóa một số trang và các trang khác. Bạn có thể hợp nhất hoặc chia nhỏ bất kỳ tệp PDF nào mà không hạn chế số lượng trang và tệp bằng mật khẩu. Chương trình có chứa một trình đọc PDF tích hợp sẵn.

Khóa Icecream PDF Split Merge Pro:

Hơn nữa, IceCream PDF Split & Merge là một ứng dụng nhỏ gọn cho phép bạn quản lý các tệp PDF nhiều trang bằng cách chia chúng thành nhiều tài liệu nhỏ hơn. Thay vào đó, nhiều tệp PDF có thể được hợp nhất và một tệp có thể được tạo với cùng số trang với các tài liệu tạo ra chúng. Với Icecream PDF Split & Merge, bạn có thể chia nhỏ và hợp nhất các tệp PDF một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tuy nhiên, với các chế độ chia nhỏ khác nhau được cung cấp bởi công cụ, bạn có thể chia tài liệu thành các tệp một trang, xóa các trang cụ thể và hơn thế nữa.

Ngoài ra, Bạn có thể hợp nhất hoặc chia nhỏ bất kỳ tệp PDF nào mà không bị giới hạn về kích thước trang và thậm chí làm việc với các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu. Chương trình cũng có trình đọc PDF tích hợp để tăng thêm sự tiện lợi. Dễ dàng kết hợp các tệp PDF.

IceCream PDF Split Merge Full Crack Plus Keygen:

Hãy xem Icecream PDF Split & Merge Crack, một ứng dụng miễn phí thực hiện chính xác những gì nó nói. Bạn có thể chia nhỏ và hợp nhất các tệp PDF một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng các chế độ phân tách khác nhau được cung cấp bởi một công cụ, bạn có thể chia tài liệu thành một trang, xóa các trang cụ thể, v.v. Bạn có thể hợp nhất hoặc chia nhỏ các tệp PDF mà không có giới hạn trang và thậm chí làm việc với các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu. Chương trình cũng có một trình đọc PDF tích hợp sẵn.

Chương trình có thể tách các trang của một tệp PDF lớn và lưu chúng thành các tài liệu riêng lẻ với tên tùy chỉnh. Bạn có thể chọn chương trình để chia trang tài liệu gốc theo từng trang, hoặc có thể chia tài liệu thành các nhóm chứa cùng số trang.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định các trang riêng lẻ hoặc phạm vi trang mà bạn có thể xóa khỏi tệp đầu vào. Chương trình có công cụ xem trước cho phép bạn mở tệp PDF và xem tất cả nội dung của tệp. Mặc dù chương trình có thể xử lý các tài liệu lớn với nhiều trang, nhưng nó không thể xử lý các nhóm tệp khi sử dụng chức năng phân tách.

 Icecream PDF Split Merge Pro Crack Các tính năng:

 • Hơn nữa, chương trình có thể tách các trang của một tệp PDF lớn và lưu chúng thành các tài liệu riêng lẻ với tên tùy chỉnh. Bạn có thể chọn chương trình để chia trang tài liệu gốc theo từng trang, hoặc có thể chia tài liệu thành các nhóm chứa cùng số trang.
 • Ngoài ra, bạn có thể chỉ định các trang riêng lẻ hoặc phạm vi trang mà bạn có thể xóa khỏi tệp đầu vào.
 • Tuy nhiên, chương trình có một công cụ xem trước cho phép bạn mở một tệp PDF và xem tất cả nội dung của nó. Mặc dù chương trình có thể xử lý các tài liệu lớn với nhiều trang, nhưng nó không thể xử lý các nhóm tệp khi sử dụng chức năng phân tách.
 • Một công cụ để hợp nhất nhiều tệp PDF
 • Ngoài ra, IceCream PDF Split & Merge Pro Crack có thể thực hiện hành động ngược lại của việc chia nhỏ các tệp PDF, có nghĩa là rất nhiều tệp này được kết hợp với nhau. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm các tệp đã soạn vào hàng đợi, sắp xếp chúng theo thứ tự bạn muốn chúng xuất hiện trong tài liệu đầu ra, sau đó chọn tên tệp cho tệp PDF kết quả.
 • Tương tự, trừ khi bạn chọn tiêu đề và đường dẫn tùy chỉnh, chương trình có thể tự động đặt tên cho tệp đầu ra và lưu nó trong một thư mục con mới ở cùng vị trí với tài liệu đầu vào.
 • Trên hết, Bạn có thể dễ dàng thêm hoặc xóa các tệp PDF khỏi hàng đợi và sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự bạn muốn trước khi bắt đầu hợp nhất. Phần kết luận
 • Với IceCream PDF Split & Merge, bạn có thể quản lý độ dài tài liệu bằng cách chia nhỏ các trang của các tệp lớn hoặc kết hợp nhiều PDF thành một tệp.
 • Bạn có thể chia các tệp PDF thành các tài liệu một trang hoặc chỉ xóa các phần của tệp đầu vào. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng hợp nhất nhiều tệp thành một tệp và sắp xếp các trang theo bất kỳ thứ tự nào bạn muốn.

Yêu cầu hệ thống:

Hệ điều hành:  Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 2003, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP
MAC:  OS X 10.9 Mavericks, OS X Yosemite
1.33Ghz Intel®, AMD hoặc bất kỳ bộ xử lý tương thích / bộ xử lý nhanh hơn nào cho netbook;
512MB RAM (1GB cho hiệu suất tốt hơn); 30MB đến 300MB dung lượng đĩa trống

Làm thế nào để kích hoạt?

 • Làm theo hướng dẫn trong tệp readme
 • Đầu tiên tải xuống IceCream PDF Split Merge Pro Keygen từ liên kết bên dưới
 • Txt bao gồm trong gói để kích hoạt chính xác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *