Thành viên
 
 
 
rain1007ht  
Lập trình (1)
[Lập trình] 21 Lỗi chết người trong PHP (Phần 1)
Bài viết này dành cho những lập trình viên PHP quan tâm đến việc tránh những lỗi thường gặp khi sử dụng PHP. Người đọc phải biết các cú pháp của PHP, và nên biết công dụng của các hàm trong PHP.