Những xử lý photoshop “cực đỉnh” của Erik Johansson (24/04/2013)
Quảng cáo sáng tạo từ Felipe Luchi (30/01/2013)
20 Thiết kế quảng cáo cảm hứng Ngày Tận Thế (13/12/2012)
Tác phẩm Digital Art của nghệ sĩ Justin Maller (21/11/2012)
Action Art for Photoshop (12/11/2012)
GLYPHS một font chử có thể bạn chưa biết (10/11/2012)
Các bài hướng dẫn thiết kế web layout hay (08/11/2012)
Những tác phẩm đồ họa ấn tượng của Martin Grohs (08/11/2012)