Thành viên
 
 
 
VUTRONGTHANG01
Đăng ký ngày:
16/02/2009
Bài viết: 2
Gửi tin nhắn
Khai báo chuỗi kết nối có tham số
  Trung bình: 2.5 (Đã có 4 lượt đánh giá)
   17/02/2009 04:48 PM

Khai báo chuỗi kết nối có tham số trong tep *.cs vthu muc App_code 

Khai báo chuỗi kết nối có tham số

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;

/// <summary>
/// Summary description for p312
/// </summary>

public class p312
{
  private String connectionString;

  public SqlConnection con;

  //public SqlCommand cmd;
  //public SqlDataReader rd;

 public p312()
 {
   connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString();
 }

 //Khai báo chuỗi kết nối có tham số
 public p312(string strConnec)
 {
  this.connectionString = strConnec;
 }

 //Khai báo mở kết nối
 public void openConnec()
 {
  con = new SqlConnection();
  con.ConnectionString = connectionString;
  con.Open();
 }

 //Khai báo đóng kết nối
 public void closeConnec()
 {

  //Nếu kết nối đã mở
  if (con.State == ConnectionState.Open)
  {
    con.Close();
  }

  //Giải phóng bộ nhớ.
  con.Dispose();
 }
}

Mã nguồn down load tại đây


Gửi bởi: vutrongthang01
Lượt xem: 3551

 
cm12long 20/02/09 05:34 PM
tham số thế nào vậy bạn?
Tút rõ rõ bạn ơi. vầy mình đọc ko hiểu ý bạn đang tut gì cả!

danglongnd 28/03/09 06:51 AM
tui là lính mới đây.tại vì fofum của anh em hay wa nen tui đăng ký làm thành viên luôn.Hi vọng có thể cùng anh em nghiên cứu WEB.Mong anh em giúp cho nha.thanks

mrlight 11/04/09 07:01 PM
mấy món dot net này mù ko biết gì hết :D

trancuong168 01/11/09 03:03 AM
minh la linh moi .hy vong dc cac thanh vien huong dan giup do ve web nhe.

vutrongthang01 04/05/10 05:56 AM
Các bạn cứ từ tù tìm hiểu trên mạng đó
-----------------------
Thế Giới Là Hoc Hỏi Mà

Nguyễn Mạnh Chiều 11/07/10 05:52 AM
Đây là một class có 2 hàm tạo và 2 phuơng thức
- Hàm tạo 1: public p312() không có tham số: Nó sẽ lấy giá trị chuỗi kết nối trong file cấu hình roi gán cho biến connectionString.
- Hàm tạo 2: public p312(string strConnec): Hàm này sẽ có nhiệm vụ gán giá trị của chuỗi kết nối cho biến connectionString với giá trị là giá trị ta truyền vào qua biến strConnec.
? Hai hàm tạo trên có tác dụng gì nhi(?_?)
Vậy mục đích của 2 hàm tạo trên là gi?
Mục đích của chúng là gán một chuỗi kết nối vào biến connectionStrịng
Biến connectionString sẽ được gán giá trị ngay sau khi ta khởi tạo đối tượng.
- Phương thức 1: openConnec() có nhiệm vụ mở 1 kết nối tới server, với chuối kết nối là connectionString.
- Phương thức 2: closeConnec() có nhiệm vụ đóng kết nối.
Ta có thể diễn giải lại như sau:

khởi tạo đối tượng
    p123 objName=new p123(); //nếu ta sử dụng chuỗi kết nối trong file cấu hình.
    string strConn="Server=(serverName); Database=dbName; User Id=userName; Password=*****";
    p123 objName=new p123(strConn); //nếu ta sử dụng 1 chuối kết nối với giá trị trong strConn.
    //Mở kết nối
    objName.openConnec();
    //Some Statements
    //------------------
    //Đóng kết nối
    objName.closeConnec();
--------------------

Tuixach360.com
NHẬN XÉT CỦA BẠN
Trung bình: 2.5   
Kiểu gõ: Off Telex VNI VIQR Tổng hợp (Telex, Vni, Viqr)
Họ Tên:
Hòm thư:
Nội Dung:
Số ký tự còn lại: 3500