Thành viên
 
 
 
Sử dụng hosting free - Cách loại bỏ banner và pop up.
  Trung bình: 2.4 (Đã có 13 lượt đánh giá)
   08/10/2007 11:08 AM

Đây là một số những dịch vụ cung cấp host và tên miền free, nhưng lại có banner và pop up làm xâu đi trang web của bạn. Bạn có thể thêm đoạn code này vào để phá nó đi! tuỳ bạn quyết định, nhưng nếu trang web của bạn bị phát hiện và bị xoá thì bạn phải tự chịu trách nhiệm nhé. 

geocities.com

Ở góc trên bên phải của banner có một dấu "X" nó dùng để đóng cửa sổ lại. Đoạn code này dùng để gọi một Javascript "yfOC" được ẩn trên server của họ. Để phá cái banner đó đi bạn chỉ phải gọi một đoạn code có thể đóng nó lại khi người dùng mở trang web.

<BODY onLoad="yfOC(-1)">

Cách thứ hai bạn có thể dùng đoạn code sau

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Your Title Goes Here</TITLE>
<BODY>
</HEAD>
</BODY>
<noscript><noscript><plaintext><plaintext>
</HTML>

hypermart.net

<!--#echo banner=""-->

Bây giờ, để có thể xóa bỏ các Banner ta đặt đoạn mã trong cặp <noscript>, như bên dưới:

<noscript><!--#echo banner=""--></noscript>

.tk Domains

Thêm đoạn code sau vào giữa hai thẻ <head và < /head> ở trang đầu tiên của bạn để loại bỏ banner popup.

<script>
if (window.top != window.self) { window.top.location=window.self }
</script>
<script>
subwin = window.open("http://YourHost.com/YourAccount/PopupPage",
"subwindow","height=100,width=486");
</script>

<script language="JavaScript">
setup='toolbar=no,location=no,directories=no,status=
no,menubar=no,width=200,height=150'
setup += 'scrollbars=no,resizable=no'
pop = window.open ("","subwindow",setup)
pop.document.write('<head>');
pop.document.write('<Title>');
<!-- This is the title to change for on the new window you open -->
pop.document.write('Iran Hackers');
pop.document.write('</Title>');
pop.document.write('<script language="javascript">');
pop.document.write('setTimeout(');
pop.document.write('"self.close()');
<!-- This is the line to change for how long the window is open -->
<!-- Its milliseconds , so 5000 is 5 seconds, 1000 is 1 second. -->
pop.document.write(';",5000)');
pop.document.write('</');
pop.document.write('script>');
pop.document.write('</head>');
<!-- This changes the colour of the main background. -->
pop.document.write('<body bgcolor=#FFFF80>');
<!-- This is the actual content of the window you are opening -->
pop.document.write('<center><h3>Dont forget to visit</h3></center>');
pop.document.write('<center><h3><a href="http://www.ghostbone.com" target="_blank">ghostbone.com</a></h3></center>');
pop.document.write('<center><h6>For all your BannerKillers :)</h6></center>');
pop.document.write('</body>');
</script>

tripod.com

Bạn chỉ việc copy và dán đoạn code này vào

<html>
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function open () {return true;}
//-->
</SCRIPT>
<head>
<title>Your title goes here</title>
</head>
<body>

netfirms.com

<noembed>
<xmp>
<body>
</xmp>
</noembed>

Virtual Avenue

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Your Title Goes Here</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Your homepage goes here -->

</BODY>
</HTML>

<script LANGUAGE="JawaScript">
<!-- -->
</noscript>
<script language="JavaScript">

Freeservers

<HTML>
<HEAD>
<script LANGUAGE="Javascript">
<!---
if (parent.frames.length)
top.location.href= document.location;
// --->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<!--- Your web site goes here --->

TalkCity

<script language="javascript">
var winname1="tcn";
var winname2="av";
var windowname=winname1+winname2;
adWindow = window.open("http://www.yahoo.com", windowname, "toolbar=no, location=no, directories=no, menubar=no, scrollbar=no, resizable=no, status=no, width=1, height=1")
adWindow.close()
</script>
<html>
<head>
<title>Web Site Title Goes Here</title>
</head>
<body>
<!--- Your web site goes here--->

easyspace.com

</HEAD>
<BODY>
<!-- your homepage goes here -->
</BODY>
</HTML>
<NOSCRIPT>

angelfire.com

<HTML>
<HEAD>
<NOSCRIPT>
<!-- <BODY> -->
</NOSCRIPT>
<TITLE>Your Page Title Goes Here</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Your homepage goes here --!>

(Onboom)


Gửi bởi: ngocdv
Lượt xem: 6867

 
bui thang 16/08/08 07:51 PM
nhung minh chua tao wed free nen chua ap dung duoc
- them thong tin nay giup minh nha

sodepvietnam 23/09/09 08:21 PM
Chơi kiểu này cũng mạo hiểm quá! Vì rất dễ bị phát hiện. Khi web free đó mà bạn đã bỏ công sứđeẻ PR nó rồi bỗng một ngày, nó biến mất một cách bất thình lình! Ôi! Thật lãng phí thời gian quá

-- www.sodepvietnam.com - Sim Số Đẹp Toàn Quốc

Tuixach360.com
NHẬN XÉT CỦA BẠN
Trung bình: 2.4   
Kiểu gõ: Off Telex VNI VIQR Tổng hợp (Telex, Vni, Viqr)
Họ Tên:
Hòm thư:
Nội Dung:
Số ký tự còn lại: 3500