Thành viên
 
 
 
Làm việc với file được lưu lại theo dạng phiên bản (Version)
  Trung bình: 3.0 (Đã có 1 lượt đánh giá)
   06/08/2007 10:50 AM

MS Word: Chức năng Versions trong MS Word cho phép bạn lưu giữ nội dung file văn bản thành các phiên bản (versions), Zensoft.vn sẽ hướng dẫn bạn cách làm như sau:  

1- Giữ lại nội dung file cũ (phiên bản cũ) và lưu lại nội dung file được bổ sung, chỉnh sửa (phiên bản mới)

1. Mở file cần tạo phiên bản.

2. Vào menu File \ Versions…

zensoft website - File \ Versions…

3. Hộp thoại Version in [tên_file] xuất hiện:

zensoft website

- Chọn nút Save Now: Lưu nội dung file văn bản đang mở.

   Automatically save a version on close: Tự động lưu nội dung file thành phiên bản mỗi khi thoát.

4. Hộp thoại Save Version xuất hiện:

zensoft website - Save Version

- Nhập nội dung chú thích cho phiên bản ở phần Comments on version

5. Kích nút OK

Sau mỗi lần bổ sung, chỉnh sửa nội dung file văn bản, bạn có thể thực hiện theo các bước trên để lưu giữ văn bản thành các phiên bản khác nhau.

2- Mở lại phiên bản cũ của file đã lưu.

1. Vào File \ Versions…

zensoft website- File \ Versions…

2. Hộp thoại Version in [tên_file] xuất hiện:

zensoft website

Chọn nội dung theo giờ, ngày, tháng lưu hoặc theo nội dung chú thích đã đặt.

3. Chọn nút Open (Hoặc kích đúp vào version đã chọn)

Khi đó màn MS Word sẽ hiển thị 2 cửa sổ riêng biệt: 1 là nội dung file hiện hành, 2 là nội dung file theo phiên bản cũ.

zensoft website

3- Xem chú thích và xóa phiên bản cũ

1. Vào File \ Versions…

zensoft website

2. Hộp thoại Version in [tên_file] xuất hiện:

zensoft website

Chọn phiên bản cần xem chú thích hoặc xóa

3. Nút View Comments…: Xem lại nội dung chú thích của phiên bản

zensoft website

4. Nút Delete: Xóa phiên bản đã chọn, xuất hiện thông báo:

zensoft website

Bạn có chắc chắn muốn xóa phiên bản đã chọn? Phiên bản đã xóa không thể khôi phục lại.
- Yes: Đồng ý.
- No: Không xóa


Gửi bởi: sonnh
Lượt xem: 1881

Tuixach360.com
NHẬN XÉT CỦA BẠN
Trung bình: 3.0   
Kiểu gõ: Off Telex VNI VIQR Tổng hợp (Telex, Vni, Viqr)
Họ Tên:
Hòm thư:
Nội Dung:
Số ký tự còn lại: 3500