Thành viên
 
 
 
Ajax Side Panel script
  Trung bình: 2.4 (Đã có 14 lượt đánh giá)
   25/07/2012 05:59 PM

Ajax Side Panel script lấy một trang trên web của bạn bằng cách sử dụng Ajax và hiển thị nó như là một phần của trang hiện tại, bằng cách sử dụng một slide ra bảng điều khiển như là phương tiện của nó. 

Ajax Side Pane lý tưởng để hiển thị các trang ngắn như "Liên hệ" hoặc "Điều khoản Dịch vụ" dẫn người dùng đến trang mới tránh gây ra sự chậm trễ không cần thiết và mất phương hướng cho người sử dụng. Với Side Ajax Panel, người sử dụng vẫn còn trên trang hiện tại, trong khi một trong những yêu cầu được nạp nội tuyến và không đồng bộ. Script này hỗ trợ tải một trang, hoặc thông qua Ajax hoặc IFRAME. Sau này có thể được sử dụng để tải các trang web phức tạp hơn trên trang web của bạn hoặc từ các lĩnh vực bên ngoài (Ajax được giới hạn trong lĩnh vực này bởi chính sách cùng một nguồn gốc miền).

Hướng dẫn:

Bước 1: Thêm đoạn code sau vào HEAD của trang web

<script type='text/javascript' src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js'></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ddajaxsidepanel.css" />
<script src="ddajaxsidepanel.js"/>

Bước 2: Download:

Bước 3: Với cài đặt các mã trên, panel được tải trên trang , đã sẵn sàng để hiển thị nội dung của bất cứ liên kết nào bên trong nó! Để nó hoạt động, chèn các liên kết dưới đây trong BODY của web, khi click vào link trang web được nhúng sẽ được load trên panel:

<ul>
   <li><a href="http://dantri.com.vn/l">Điều khiển động</a> (link ngoài, tự động load)</li>
   <li><a href="http://www.cssdrive.com" rel="ajaxpanel">Điều khiển CSS</a> (link ngoài, tự động load trên IFRAME)</li>
   <li><a href="index.html" rel="ajaxpanel">Trang chủ</a> (trang nội bộ, sử dụng ajax)</li>
   <li><a href="http://www.mysite.com/index.html" rel="ajaxpanel">Trang chủ</a> (vẫn còn liên kết nội bộ, giả định mysite.com miền của trang web của bạn, tải tự động bằng cách sử dụng Ajax)</li>
   <li><a href="http://www.mysite.com/index.html" rel="ajaxpanel" data-loadtype="iframe">Trang chủ</a> (trang nội bộ, load trên iframe)</li>
</ul>

Theo DynamicDriver


Gửi bởi: linhlnp
Lượt xem: 2722

Quảng cáo Hải Phòng
Quảng cáo Hải Phòng
NHẬN XÉT CỦA BẠN
Trung bình: 2.4   
Kiểu gõ: Off Telex VNI VIQR Tổng hợp (Telex, Vni, Viqr)
Họ Tên:
Hòm thư:
Nội Dung:
Số ký tự còn lại: 3500