Thành viên
 
 
 

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất
    Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Chương trình đọc RSS là gì?

Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.
    Hiện tại hầu hết trình duyệt web đã hỗ trợ khai thác tin qua định dạng RSS như: Opera, Firefox, Netscape, Safari, Internet Explorer 7...
Cách sử dụng RSS trong các trình duyệt

Các kênh RSS Zensoft cung cấp

Tất cả bài viết mới nhất
Tin Zensoft
   Thông báo
   Hỗ trợ
Tin công nghệ
   Tin quốc tế
   Tin trong nước
Bài viết & Hướng dẫn
   Đồ họa
   Lập trình
   Tiện Ích & Thủ Thuật
   Văn phòng
   Mạng & Bảo Mật
   Thế Giới Website
Phần cứng
   Sản phẩm mới
   Thử nghiệm & Đánh giá
Giải trí
   Cười@...
   MiniGames